Stens

små

 

h  s

u

En sida där du hittar ritningar

till ditt nya lilla hus,

friggebod, attefallshus

eller andra små byggnader.

Bilder på de små husen

De små husen                                   De små husen i miljö                          De färdiga små husen

De små husen

En kort beskrivning av de små huset

En litet hus med takterrass En liten flotte med plats för bastu och soldäck

Adam

15 m2

Terass på taket. Inredning som bastu. Tveksamt om den räknas som en Friggebod med takterassen. Nockhöjd 3m +staket

 

Beate

Enkel husbåt avsedd som mobil bastu. Plats för enkel snurra. Inget bygglov men bryggplats behövs.

 

Cecil

9,3 & 15 m2

 Två huskroppar ihopbyggda med en terass  och ett tak på 14m².

 

Diana

8,2 & 15 m2

Enkel bod med en terass med spaljétak

 

Erika

2 x 6,9 m2 som har gemensamt terass och tak.

 

 

 

Expressen

15m2

Två rum som kan inredas som bastu/relax eller sovrum/allrum med pentry.

 

Fredrik

9,6 m2 (2x 4,8) eller 14,4 m2 (2 x 7,4)

2 separata hus med gemensamt tak. 22/35 m2 Påminner om Erika men mer pyntad.

 

Gustava

11,6m2 Byggnadsyta 25m2

En spalje med takteras som gömmmer en liten stuga.  En version med tråd och en med läkt.

 

Ida

14,85m² Nockhöjd 3m + räcke.

 Ett runt hus med plats för bastu med relax. Utvändig trapp till terass på taket.

 

Kuben

10,9 m2 Nockhöjd 3,3m

Huset är en träkonstruktion p& betongsula 10m2 Väggar och tak är i marinplyfa och glas med nåtade skarvar.

Lisa

10 m2 Nockhöjd 3m

Lisa har tegelväggar,

En terrass med spaljé som ger insynsskydd och lä.

Kommer att uppdateras till 15m2

 

Martin

10 m2 Nockhöjd 3m

Martin är ytterligare ett hus med två huskroppar.

Kommer att uppdateras under hösten till 15m2

 

Putte

10 m2 Nockhöjd 3m

Ett funkisskjul som har en annorlunda konstruktion, men den händige klarar av det.

 

Rita

10 m2 & 15 m2 Nockhöjd 3m.

Ett litet hus med mycket glas.

 

Sten

14,8 m2 Nockhjd 3m.

Ett litet hus med mycket spröjs och glas

Attefallshus, 25 m2

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggeboden på maximalt 15 kvadratmeter, även uppföra ett så kallat Attefallshus på maximalt 25 kvadratmeter. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked.

 

Storlek på ett Attefallshus

 

Attefallshuset får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter. Du kan bygga flera Attefallshus, men den totala byggnadsarean får inte överstiga 25 kvadratmeter. Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga eller garage (komplementbyggnad).

 

Var får ett Attefallshus placeras

 

Om du uppför Attefallshuset närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande. Nekar grannarna får byggnadsnämnden avgöra genom att du ansöker om bygglov.

 

I vissa fall krävs bygglov

 

För Attefallshus gäller att åtgärderna får utföras oavsett vad detaljplanen anger om till exempel hur stor area som får bebyggas på varje tomt, men tänk på att det som uppförs måste anpassas till omgivningen. Byggnadsnämnden kan i detaljplan bestämma att åtgärden kräver bygglov om den utförs i en värdefull miljö. Bygglov krävs också om åtgärden ska utföras på byggnader eller i bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.

 

Mer information finns på hos den kommun du tänker bygga i och på boverket.se

 

Det kommer snart

skisser och  förslag till hur ditt hus kan se ut.

Handla ritningarna

Hur du köper ritningarna och ser vad de kostar

Köp av ritningar

När du har bestämt dig så betala in pengarna på Plusgiro 491 71 40-8

 och skicka ett meddelande till mig så skickar jag dig ritningarna.

 

Priser Friggebodar

En ritning 300:-

2 ritnigargar 500:-

Därefter 500 +150/st över 3 ritningar.

 

Priser på Atterfallshus och andra tjänster får du om du kontaktar mig.

Innehållet i ritningarna till de små husen.

• Ritningarna är i perspektiv, plan, fasad och ibland detalj och snitt.

• Ritningarna är idéritninga, inte kompletta med alla konstruktioner.

• Skalan är 1:50 eller 1:100.

• Ritningarna skickas med e-post.

• Det digitala formatet är PDF.

• Utskriftsformatet är A4.

De flesta ritningar klarar friggebodsreglerna, kolla först på "De små husen"

 

PDF hanteras av alla datorsystem med programmet AcrobatReader.

Innehar F-skattsedel

Momsregistrerad

Alla priser inkl. moms.

pg 491 71 40-8

Ritningarna har inga detaljkonstruktioner på de vanliga standard-lösningar så det är bra att har erfarenhet av "hemmasnickrande".

Detaljerad info om byggtekniska lösningar som inte finns på ritningarna finner du bl.a. på: Träguiden

 

Ritningar som du köper har du endast rätt till att utnyttja för privat bruk.

© sten Jensen 2013

Andra tjänster

Du kan få dina små hus personligen designade

Har du egna idéer på ett litet hus, en friggebod eller ett liten paviljong?

 

Har du några foton, skisser, mått eller något annat underlag till egna idéer om små hus och trädgårdsbyggnader.

Det kanske är något som jag kan visualisera åt dig?

Hör av dig, så du får veta vad som är möjligt är möjligt.

En första skiss som diskussionsunderlag.

 

Bod momterad i foto från platsen där den skall stå

Lite av varje om Stens små hus

shedworking.co.uk

Artikel från DN om mina friggebodar

Artikel från Expressen om  mina Friggebodar

Bra att veta

Bygglov eller inte?

Friggebod:

Sätta upp max två "friggebodar" med sammanlagd totalyta på högst 15 m2, samma regel om minst 4,5 meter till grannens tomtgräns gäller även här. Boden får inte vara högre är 3 meter till taknock.

Tänk på att eldstad, vatten och avlopp kräver bygganmälan.

Elinstallation behöver inte anmälan men behörig elektriker.

 

Uteplats:

Uppföra skyddad uteplats med en höjd på maximalt 1,8 meter, som inte placera närmare än 4,5 meter från grannen. Uteplatsen ska ligga i anslutning till bostadshuset och inte sträcka sig mer än 3 meter ut från huset.

Skärmtak:

Ordna skärmtak över uteplats, altan, balkon eller entré, om takets yta inte är större än 15 m2. 4,5-metersregeln beträffande avståndet till granntomten gäller här också.

 

Staket:

Staket som inte är högre än 1,1m

 

Färgsättning:

Måla om huset i en annan färg, om inte byggnadens karaktär ändras väsentligt.

 

Pergola:

Pergola och spaljé står det inget om i plan och bygglagen. De flesta kommuner tolkar pergolor och spaljéer som att de skall bestå av mer än 50% luft.

Kolla alltid med din kommun vad som gäller.

Boverket har anvisningar om bygglov på deras webbplats.